III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych Skip to main content
III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa

„Mater naturae”

– osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych

  III Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych odbyła się 10 grudnia 2021 roku. Wydarzenie zgromadziło ponad 40 osób z różnych obszarów nauk przyrodniczych.

  Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: dr. hab. Damiana Chmury, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), który zaprezentował pracę pt. „Środowiskowe i ekonomiczne następstwa występowania gatunków obcego pochodzenia” oraz dr hab. Izabeli Kot, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), która wygłosiła wykład pt. „Ochrona owadów zapylających”. Następnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych. Wydarzenie było okazją do wymiany myśli i poglądów pomiędzy uczestnikami, a także do nawiązania cennych i wartościowych relacji.

  Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

  dr hab. Damian Chmura, prof. ATH, Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody, Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

  dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  dr inż. Katarzyna Rubinowska, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  dr inż. Dorota Dardas, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

  dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  dr inż. Katarzyna Rubinowska, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  Patronat Honorowy nad Konferencją objął Instytut Fizyki Molekularnej PAN.

  Organizatorem III Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.