II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych Skip to main content
II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa

„Mater naturae”

– osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych

11 grudnia 2020 r. online odbyła się II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

  • dr hab. Mariola Andrejko, prof. UMCS – Zakład Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Barciak większy (Galleria mellonella) – organizm modelowy w badaniach patogenności drobnoustrojów

  • dr hab. Ewa Zalewska, prof. UP – Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Zagrożenie chorobowe roślin zielarskich

  • Żuk Michał, Katarzyna Kopeć – Wydział Rozwoju Technologii, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Tytuł wystąpienia: Opracowanie nowej technologii hydrometalurgicznego recyklingu zużytych akumulatorów litowych

Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego. Główną ideą wydarzenia była integracja środowiska akademickiego, w tym studentów, doktorantów, pracowników akademickich i specjalistów z różnych obszarów nauk przyrodniczych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

o   dr hab. Mariola Andrejko, prof. UMCS, Zakład Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

o   dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

o   dr hab. inż. Agnieszka Makara, prof. PK, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

o   dr hab. Ewa Zalewska, prof. UP, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

o   dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Pracownia Mikologiczna, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

o   dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

o   dr Anna Pytlak, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

o   dr Katarzyna Rubinowska, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

o   dr Magdalena Wójcik, Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorzy:

  • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


Patronat Honorowy:

  • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
  • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Patronat Medialny:

Sponsor:

  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.